Nedir?

Bugün bilmediğiniz bir şey öğrenin.

Politbüro

Rus ve Sovyet tarihinde Politbüro, Sovyetler Birliği Komünist Partisinin en üst düzey politika üreten organı. Politbüro Temmuz 1990’a kadar Sovyet hükümeti üzerinde büyük kontrol uyguladı; 1990’da Politbüro büyüdü ve Sovyet hükümeti üzerindeki kontrolünden belli ölçüde ayrıldı. 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ve daha sonra Rusya’daki Komünist Parti’nin yasaklanmasıyla (1991), Politbüro da etkin bir şekilde dağılmıştır. İlk… read more »

Sovyetlerin Afganistan’ı İşgali

Sovyetlerin Afganistan’ı işgali, Aralık 1979’un sonlarında Afganistan Sovyetler Birliği birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Sovyetler Birliği, Afgan Savaşı sırasında (1978-92) antikomünist Müslüman gerillalarla olan çatışmasında Afgan komünist hükümetine müdahale etti ve Şubat 1989 ortasına kadar Afganistan’da kaldı. Nisan 1978’de Afganistan’ın Muhammed Davud Han Başkanlığındaki merkeziyetçi hükümeti, Nur Mohammad Taraki liderliğindeki sol askeri subaylar tarafından devrildi. Sonrasında, daha önce… read more »

1961 Berlin Krizi

1961 Berlin krizi,  bölünmüş Alman kenti Berlin’in statüsüyle ilgili Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Soğuk Savaş çatışması. Kriz Ağustos 1961’de Berlin Duvarı’nın inşasında sonuçlandı. 1948’de Sovyetler Birliği’nin Berlin’i ablukaya alması ile Batı’nın bu şehre erişimi engellediğinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, Batı Berlin’e yiyecek ve malzemelerin sevkiyatının devamı ve Batı ile olan… read more »

Holizm

Holizm, sosyal bilimlerin felsefesinde, büyük çaplı tüm toplumsal olay ve koşulların sonuçta bireyler açısından açıklanabilirliğini yadsıyan görüş. Bütünün kendini oluşturan parçaların toplamından daha fazla olduğunu iddia eden felsefi görüş. Metodolojik bütüncülük, en azından bazı sosyal olguların, özerk, makroskopik analiz düzeyinde incelenmesi gerektiğini ve en azından bazı sosyal “benlerin” bireylerin davranışları bakımından indirgenemeyeceği veya tam olarak… read more »

Atomizm

Atomizm, karmaşık olguları sabit parçacıkların veya birimlerin agregaları cinsinden açıklayan herhangi bir doktrin. Ya da tüm maddelerin daha küçük parçalara ayrılamayacak parçacıklardan oluştuğu görüşü. Bu felsefe, doğal bilimin en başarılı uygulamasını bulmuştur: atomistik görüşe göre, maddi evren, nispeten basit, değişmez ve görünür olamayacak kadar küçük olduğu düşünülen ince parçacıklardan oluşur. Bu durumda, doğadaki görünür formların… read more »

Laissez-faire

Laissez-faire, (Fransızca: “bırakınız yapsınlar”), bireylerin ve toplumun ekonomik meselelerine devlet tarafından asgari müdahale politikası. Bu terimin menşei belirsizdir ancak folklor, Fransa Kralı Louis XIV yönetiminde genel finans denetçisi Jean-Baptiste Colbert’in sanayicilere hükümetin işyerinde yardım edebilmek için neler yapabileceğini sorduğunda, aldığı “bize karışmayın” cevabından türetildiğini önermektedir. Laissez-faire doktrini, genellikle, 1756’dan 1778’e kadar Fransa’da gelişen Fizyokratlar olarak… read more »

Burjuvazi

Burjuvazi, sözde orta sınıfın egemen olduğu toplumsal düzen. Sosyal ve siyasal teori içinde burjuvazi kavramı büyük ölçüde Karl Marx’ın (1818-83) ve kendisinden etkilenenlerin bir oluşumu idi. Popüler konuşmada bu terim, tümü Molière (1622-73) tarafından alay konusu edien ve Henrik Ibsen’den (1828-1906) beri avangart oyun yazarları tarafından eleştirilen “saygınlık” için çabalayıcı bir endişe, mantıksızlık, materyalizm anlamına… read more »

Edward Teller

Edward Teller, Macarca: Ede Teller (doğum tarihi 15 Ocak 1908, Budapeşte, Avusturya-Macaristan- ölümü: 9 Eylül 2003, Stanford, Kaliforniya, ABD), Macar doğumlu Amerikan nükleer fizikçisi Ilk atom bombası (1945) ve dünyanın ilk termonükleer silahının, hidrojen bombasının geliştirilmesine öncülük etti. Teller, müreffeh Macar Yahudileri ailesinden geliyordu. Budapeşte’deki okullarda okuduktan sonra Almanya’nın Karlsruhe kentinde bulunan Institute of Technology’de… read more »

Niels Bohr

Niels Bohr, tam adı Niels Henrik David Bohr (7 Ekim 1885, Kopenhag, Danimarka doğumlu, 18 Kasım 1962’de Kopenhag’da öldü) genellikle  20. yüzyılın önde gelen fizikçilerinden biri olarak kabul edilen Danimarkalı fizikçi. Bir sistemin enerjisini belli belirli değerlere kısıtlayan kuantum konseptini, atomik ve moleküler yapı problemine uygulayan ilk kişi oldu. Bu eser için 1922’de Nobel Fizik… read more »

Werner Heisenberg

Werner Heisenberg, tam adı Werner Karl Heisenberg (5 Aralık 1901, Almanya, Würzburg, doğumlu, ölüm: 1 Şubat 1971, Münih, Batı Almanya), Alman fizikçi ve filozofu (1925) matematik açısından kuantum mekaniği formüle etmenin bir yolunu keşfetti . Bu keşif için 1932’de Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü. 1927’de felsefesini üzerine inşa ettiği belirsizlik ilkesini yayımladı ve halen belirsizlik ilkesi ile… read more »

Sidebar